:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม ศพ ผศ.ดร.พนมพร จินดาสมุทร
วัน เวลา ส่ง 06 มี.ค. 255714:07:34
จาก กลุ่มอำนวยการ
ที่ ศธ 0210.71/ว386

 สำนักงาน กศน. จังหวัดเชิญร่วมสวดพระอภิธรรมศพ วันที่ 6 มีนาคม 2557 เวลา 19.00 น. ณ วัดป่าสุทธาวาส   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2